Έρευνα – Καινοτομία

Κατηγορίες
Κατηγορίες

Έρευνα - Καινοτομία

Η δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», έκλεισε προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης την 10η.11.2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα:« 6η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και τροποποίηση του παραρτήματος της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων», προβλέπεται παράταση έως την 30η.06.2022.

Έχουν εκκινήσει οι κατά νόμον προβλεπόμενες ενέργειες για την επαναπροκήρυξη της Δράσης. Οι δυνητικώς ωφελούμενες εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις καθώς και όσες επιχειρήσεις απερρίφθησαν κατά την 1η Πρόσκληση, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην νέα πρόσκληση.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr