Οικονομία – Επιχειρήσεις

Κατηγορίες
Κατηγορίες

Οικονομία - Επιχειρήσεις


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενεργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη, επιδιώκονται η ανάπτυξη πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου 2022.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια που είναι τώρα, στην αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη περισσότερων μονάδων ΑΠΕ και στην ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 GW έως το 2030.

Δείτε εδώ το σχέδιο Νόμου.

Οικονομία - Επιχειρήσεις

70 επιπλέον έργα ύψους 2,4 δισ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 70 νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ, υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Οι εντάξεις καλύπτουν και τους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου. Συγκεκριμένα, 3 έργα αφορούν στην «Πράσινη Μετάβαση» και έχουν προϋπολογισμό 255,81 εκατ. ευρώ, 6 στην «Ψηφιακή μετάβαση», ύψους 349,48 εκατ. ευρώ, 24 προϋπολογισμού 852,79 εκατ. ευρώ σε «Απασχόληση – Δεξιότητες – Κοινωνική Συνοχή» και 37 έργα, ύψους 931,67 εκατ. ευρώ, σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».

Μετά και από τις παραπάνω εντάξεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των 173 έργων που έχουν λάβει έγκριση υλοποίησης, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», διαμορφώνεται σε 8,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως τον Ιούλιο του 2021 ανακοινώθηκαν τα πρώτα 12 έργα (1,42 δισ. ευρώ) που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ακολούθησαν 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021 και ακόμη 55 (3,35 δισ. ευρώ) τον Ιανουάριο του 2022.

Τα 70 νέα έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης ανά πυλώνα:

 1. Πράσινη Μετάβαση 
 • Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου. Το έργο αφορά σε αναπλάσεις σημαντικού εύρους: α) σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερης πολιτιστικής ή και ιστορικής σημασίας και β) εντός του αστικού χώρου ή σε παράκτιες κατοικημένες περιοχές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (252.862.745,10 €)
 • Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος – Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας Α.ΠΟ.Π. (2.833.282,04 €)
 • Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις (111.600 €)
 1. Ψηφιακή Μετάβαση
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενισχύονται για την αγορά – αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (180.000.000 €)
 • Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων: Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών CloudOnly, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού (cloud Only Software framework) που θα είναι διαθέσιμο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.ά. (100.000.000 €)
 • Στρατηγική και πολιτικές Κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (40.405.796,80 €)
 • Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της δράσης: «Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων» από το σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωση της (19.990.474 €)
 • Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 130.000 εξ’ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών (5.589.052 €)
 • Κέντρο διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτηση συναλλαγών και της υψηλής διαθεσιμότητα που απαιτείται για τη λειτουργία των απλοποιημένων διαδικασιών του -χωρίς χαρτί- δημόσιου τομέα (3.496.800 €)
 1. Απασχόληση – Δεξιότητες – Κοινωνική Συνοχή
 • Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (314.960.000 €)
 • Ανακαίνιση υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) – Ανάπτυξη ιατρείων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων (246.829.440 €)
 • Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (102.157.600 €)
 • Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας – Σύνδεση επιδόματος ανεργίας με προϋπηρεσία (58.600.000 €)
 • Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ – Πρόγραμμα υποστήριξης εκπαιδευτικών/πυρόπληκτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω voucher (40.500.000 €)
 • Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας – Νέα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων (33.800.000 €)
 • Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) για την εκπαίδευση (30.122.049 €)
 • Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας – Ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων σε υφιστάμενους δικαιούχους της παροχής (8.000.000 €)
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και τομείς (5.774.700 €)
 • Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων (5.737.500 €)
 • OPS OAED/e-Services Platform: Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΟΑΕΔ (1.500.400 €)
 • Ψηφιοποίηση και αποθήκευση – αρχειοθέτηση δεδομένων ΟΑΕΔ (992.000 €)
 • Cyber Security – Υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΑΕΔ (843.200 €)
 • Προγράμματα εκπαίδευσης ειδικού ενδιαφέροντος για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργασιακών συμβούλων των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ (700.000 €)
 • Κυβερνοασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΑΕΔ (595.200 €)
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ με τεχνικές σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αφορά στην επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 1.000 εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2022-2025. (370.000 €)
 • Προμήθεια διαδραστικών πινάκων στις σχολές του ΟΑΕΔ (297.600 €)
 • Βελτίωση ελέγχου ποιότητας του ΟΑΕΔ στις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (248.000 €)
 • Εξελιγμένο σύστημα ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΕΔ (198.400 €)
 • Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους νέους εργασιακούς συμβούλους (155.000 €)
 • Asset Management System: Βάση Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας ΟΑΕΔ (147.891 €)
 • OAED app: Αναβάθμιση εφαρμογής κινητών του ΟΑΕΔ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και συνοδών υπηρεσιών (111.600 €)
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων ΟΑΕΔ και αυτοματοποίηση διαδικασιών (74.400 €)
 • Μελέτες νέας οργανωτικής δομής και μοντέλο λήψης αποφάσεων ΟΑΕΔ (74.400 €)
 1. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
 • Νέο επενδυτικό πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» (181.521.000 €)
 • Εμβληματικές επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας, που αφορούν σε πράσινη οικονομία, καινοτομία, τεχνολογία, καθώς και στην οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (171.139.129,14 €)
 • Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών (166.720.000 €)
 • Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Το έργο επικεντρώνεται στην παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διευκολύνοντας την είσοδό τους σε νέες αγορές. (98.111.000 €)
 • Αναβάθμιση και Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων τομέα Δικαιοσύνης (70.000.000 €)
 • Ανάπτυξη νέων βιομηχανικών πάρκων, επέκταση υφιστάμενων και οργάνωση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (65.271.948,36 €)
 • Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης – Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (51.028.440 €)
 • Πράσινος αγρο-τουρισμός. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων φιλοξενίας, οι οποίες θα προωθούν τοπικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα νέο «πράσινο» και βιώσιμο (αγρο)τουριστικό προϊόν (49.006.000 €)
 • Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων, την ανάπτυξη φιλικών προς το κλίμα διεργασιών, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, κ.ά. (34.440.000 €)
 • Γενετική βελτίωση ζώων. Ενίσχυση Φορέων, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παραγωγικών ζώων της χώρας. (14.702.000 €)
 • Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά (4.200.000 €)
 • Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων (2.908.000 €)
 • Βοιωτία: Αποκατάσταση νότιας πύλης και τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα (2.200.000 €)
 • Δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αμμουλιανής (1.999.999,66 €)
 • Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού (1.663.530 €)
 • Ροδόπη: Συντήρηση και αποκατάσταση περίκεντρου ναού Μαξιμιανούπολης (1.500.000 €)
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για απλοποίηση διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (1.432.200 €)
 • Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου (1.420.000 €)
 • Προμήθεια εργαλείων λογισμικού για τη διαμόρφωση ενός συστήματος, που θα εξυπηρετεί και θα υποστηρίζει τις ανάγκες του συνόλου του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (1.366.967,87 €).
 • Θεσσαλονίκη: Αποκατάσταση Ι.Ν. Παναγίας Χαλκέων και περιβάλλοντος χώρου, συντήρηση ζωγραφικού και γλυπτού διακόσμου (1.250.000 €)
 • Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο (1.000.000 €)
 • Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα (850.000 €)
 • Εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Αφορά στην εκπόνηση μελετών, σε δράσεις δημοσιότητας και στην υλοποίηση της πλατφόρμας εργασιακών και ασφαλιστών ζητημάτων των εργαζομένων και επαγγελματιών του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα. (773.024 €)
 • Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου (700.000 €)
 • Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου της Ροτόντας στην Θεσσαλονίκη (Μνημείο UNESCO) – Προστασία κελύφους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (550.000 €)
 • Νικόπολη: Συντήρηση Ψηφιδωτών της Βασιλικής Α’ Δουμετίου, και της Βασιλικής Δ’ (550.000 €)
 • Ανάπτυξη υποδομών πληροφόρησης κατά μήκος της χερσαίας διαδρομής που ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος στη Θράκη, την Μακεδονία κ.ά. σταθμούς (500.000 €)
 • Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής, με τίτλο: «Ο δρόμος προς τη Δύση – Από τον Όμηρο στον Θερβάντες». Η διαδρομή θα συνδέσει διάφορες αρχαιολογικές θέσεις στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων. (500.000 €)
 • Εργασίες αποχωμάτωσης, στερέωσης – αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης για την ανάδειξη του μνημείου, οίκος του εκδίκου Γεωργίου στη Νικόπολη, του Δήμου Πρεβέζης (500.000 €)
 • Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς (500.000 €)
 • Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής με θεματικό και ιστορικό χαρακτήρα, που έχει ως πυρήνα τη μυκηναϊκή, μνημειακή αρχιτεκτονική (500.000 €)
 • Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής περιήγησης σε δίκτυο κάστρων και οχυρώσεων που αναπτύσσεται στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο. (500.000 €)
 • Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής περιήγησης στη Βόρεια Ελλάδα, στο ίχνος της αρχαίας Εγνατίας Οδού (500.000 €)
 • Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης: πράσινη & ψηφιακή μετάβαση (489.552 ευρώ)
 • Εργασίες προστασίας και ανάδειξης των σημαντικότερων 30 περίπου θολωτών τάφων, οι οποίοι σώζονται στο Νομό Μεσσηνίας (480.000 €)
 • Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια (450.000 €)
 • Θεσσαλονίκη: Συντήρηση Παλαιολόγειων τοιχογραφιών (Μνημεία UNESCO) Αγίας Αικατερίνης, Αγίου Νικολάου Ορφανού, Προφήτη Ηλία (450.000 €)

Δείτε την ανακοίνωση για την ένταξη των νέων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης εδώ

Οικονομία - Επιχειρήσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise Greece), ενισχύει τον ελληνικό κλάδο καινοτομίας – τεχνολογίας και προωθεί τις εξαγωγές, εγκαινιάζοντας το 2022 με το  Πρόγραμμα με τίτλο «Thriving Global Silicon Valley Program» θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley. 

Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέψει στις συμμετέχουσες τεχνολογικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, καθώς θα τις φέρει σε άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από τη Silicon Valley ενώ παράλληλα θα τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν το τεχνολογικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι κύριες φάσεις του προγράμματος είναι :
ΦΑΣΗ 1 : Thriving in the Storm – Boot Camp
• Συμμετέχοντες: 18 εταιρείες
• Διάρκεια: 5 μέρες (20 ώρες)
• Σκοπός: να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις ιδιαιτερότητες της αμερικανικής αγοράς, να κατά νοήσουν τις προϊοντικές αλλαγές που θα πρέπει να κάνουν για να διεισδύσουν σε νέες αγορές του εξωτερικού και να δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και πλάνο για επέκταση σε αυτές τις αγορές.

ΦΑΣΗ 2 : Global Growth Acceleration – Εξωστρεφής επιχειρηματική Επιτάχυνση:
• Συμμετέχοντες: 6 Εταιρείες (που έχουν ολοκληρώσει την 1η φάση)
• Διάρκεια: 4 μήνες
• Σκοπός: κάθε εταιρεία θα αντιστοιχηθεί με έναν ειδικό στον τομέα του κλάδου της από τη Silicon Valley ώστε να λάβει προσωποποιημένη καθοδήγηση 25 ωρών, ενώ θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει τουλάχιστον 10 B2B συναντήσεις και να λάβει μέρος σε Pitch Event με υποψήφιους επενδυτές. Οι τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιούνται στη Silicon Valley.

Η πρώτη φάση του Προγράμματος θα ξεκινήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2022 όπου μετά από αξιολόγηση θα επιλεχθούν 18 ελληνικές επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 6 που θα διακριθούν θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στην 2η φάση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής επιτάχυνσης.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές ελληνικές επιχειρήσεις που:
o έχουν πλήρως λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία
o έχουν κάνει ήδη πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε διεθνείς αγορές με έμφαση σε αυτή της Silicon Valley.
• Η αξιολόγηση των εταιρειών θα γίνει από εξειδικευμένους συνεργάτες του οργανισμού US-MAC – Alfredo Coppola, Co-CEO, US Market Access Center Co-founder, Marin Seed Ventures και Chris Burry, Co-CEO, US Market Access Center Industry Fellow, UC Berkeley
• Οι εταιρείες που θα επιλεχθούν, θα καταβάλουν μέρος του κόστους συμμετοχής του προγράμματος.
• Το πρόγραμμα απαιτεί οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση της Αγγλική γλώσσας.

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της Enterprise Greece να προχωρήσει στην ανάπτυξη στοχευμένων εργαλείων υποστήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο δράσεων της Enterprise Greece, και αξιοποιεί την τεχνογνωσία της αγοράς των ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley για να καθοδηγήσει και να συμβουλεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές.

Στο αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε πέρσι συμμετείχαν 12 εταιρείες, οι οποίες είναι: InAccel, Clio Muse , e-satisfaction, Exit Bee, JADBio – Gnosis Data Analysis, Logismos, Information Systems, Nimbata, Owiwi, Siepen, Prisma Electronics, Tekmon και Telenavis.. Μέσω αυτού, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το οικοσύστημα της Silicon Valley και να ενημερωθούν για στρατηγικές και εργαλεία που θα εξασφαλίσουν επιτυχημένη διείσδυση των προϊόντων/υπηρεσιών τους σε παγκόσμια κλίμακα.

Οικονομία - Επιχειρήσεις

Σημαντική αύξηση κατά περίπου 78,3 εκατ. ευρώ σημείωσε τον περασμένο Νοέμβριο ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (παροχή καταλύματος), ενώ επίσης μεγάλη κατά περίπου 56,6 εκατ. ευρώ ήταν η αύξηση του τζίρου στις επιχειρήσεις της εστίασης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε σε 118.795.969 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 166,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 40.515.640 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0% , η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (468,7%) και η μικρότερη αύξηση (49,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριος 2021 ανήλθε σε 115.707.850 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 95,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 59.128.712 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0% , η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (603,2%) και η μικρότερη αύξηση (29,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ενώ μείωση (12,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

 

Οικονομία - Επιχειρήσεις

Νέο πρόγραμμα αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με αυξημένες επιδοτήσεις μέσα στον Απρίλιο 2022, ανακοινώθηκε στο 5ο συνέδρο Ηλεκτροκίνησης από τον Υπουργό Περιβαλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

Έως τον Απρίλιο 2022 θα προκηρυχθεί νέος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά» με αυξημένες επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ενώ παράλληλα θα προκηρυχθεί ειδικό πρόγραμμα για αντικατάσταση ταξί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά. Tο νέο πρόγραμμα για τα ταξί θα προβλέπει ενίσχυση ύψους 22.500 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος με παράλληλη απόσυρση του υφιστάμενου.

Για την ηλεκτροκίνηση, ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης των μεταφορών στην Ελλάδα, μίλησε και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στο 5ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης.

Πρώτος άξονας του σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί η ανανέωση του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σε όλα τα επίπεδα: Ι.Χ., ταξί, αστικές συγκοινωνίες. Ο κ. Καραμανλής ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό ότι «ειδικά για τα ταξί ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μία δεύτερη ενίσχυση, να ξεκινήσουμε ένα νέο πρόγραμμα ‘Πράσινα Ταξί’, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και χρηματοδοτεί την αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων Ταξί με αμιγώς ηλεκτρικά.  Tο σύνολο της επιδότησης για τα ταξί μπορεί να ξεπερνά και τις 20.000 ευρώ. Παράλληλα, εκπονείται σχέδιο εγκατάστασης υποδομών φόρτισης στις πιάτσες ταξί

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση -και εξίσου σημαντικός- είναι οι υποδομές για εύκολη φόρτιση. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι από τα 58 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης που υπήρχαν πανελλαδικά το 2019, σήμερα έχουν φτάσει τα 1.200.

Προκειμένου δε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δικτύου φόρτισης και η μέγιστη διευκόλυνση των χρηστών, τίθεται σε εφαρμογή ο τρίτος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Η υλοποίηση του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η) που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τους επόμενους μήνες.

«Το πρώτο βήμα είναι ότι συγκροτούμε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το δίκτυο των δημοσίων προσβάσιμων φορτιστών, όπως είναι που βρίσκονται, δηλαδή η γεωγραφική τους θέση, η διαθεσιμότητα, το κόστος και ο τρόπος πληρωμής. Και το δεύτερο βήμα είναι ότι θα παρέχουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο μια ειδική εφαρμογή, ώστε να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση από το κινητό του σε όλες αυτές τις πληροφορίες και να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του»,

Τέταρτος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση είναι ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη προχωρήσει, από τον Ιούλιο 2021, στην έκδοση ΚΥΑ που προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία συνεργείων ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες που θα καθορίζουν τόσο τα απαιτούμενα προσόντα για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και τα σημεία ελέγχου ηλεκτρικών οχημάτων στα ΚΤΕΟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομία - Επιχειρήσεις

Ψηφίστηκε χθες στις 20.12.2021 από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»

Αντικείμενο του  Νόμου, είναι η εισαγωγή δύο αλληλένδετων οργανωτικών δομών:

α) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και

β) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η απονομή αρμοδιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισμών, η οποία ασκείται μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α. και των ήδη υφισταμένων αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δύνανται να λειτουργούν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασίζεται, ιδίως, σε κριτήρια όπως:

 • τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
 • το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον,
 • η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού,
 • ο βαθμός επάρκειας και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές,
 • η αρτιότητα του οδικού δικτύου,
 • η γειτνίαση με λιμένες και αεροδρόμια,
 • ο λόγος  της συνολικής δυναμικότητας του προορισμού σε κλίνες προς τον μόνιμο πληθυσμό στα γεωγραφικά όρια του προορισμού,
 • η μέση ετήσια πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων του προορισμού, καθώς και
 • το εύρος της τουριστικής περιόδου.

Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο/οι οικείος/οι Οργανισμός/οί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταθέτει/ουν αίτηση χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία διατυπώνει εισήγηση προς τον Υπουργό Τουρισμού μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Ειδικά για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης απαιτείται, εκτός της εισήγησης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, η οποία διατυπώνεται έπειτα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Υπουργός Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού και την εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου του, εκδίδει την απόφαση χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Οι σκοποί του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:

α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά,

β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, όπως αξιοθέατα, προσβασιμότηταμεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,

γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,

δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,

στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,

ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,

η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισμού,

θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,

ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και

ια) η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού.

Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί ειδικότερα να συνεργάζεται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης. Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύνανται, επίσης, να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής 8 ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυμη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε) με κύριο έργο τη διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση, εκμετάλλευση ή παραχώρηση των ιαματικών πόρων και πηγών της Χώρας και τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή και τα οποία αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). H περιοχή του πρώτου εδαφίου λειτουργεί και ως ζώνη προστασίας του φυσικού πόρου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται ο ν. 4602/2019 (Α’ 45) περί έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας. Η αξιοποίηση των ανωτέρω εκτάσεων από την Ι.Π.Ε. Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι διατάξεις του Νόμου αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μιας σειράς πρακτικών ζητημάτων στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων διαφόρων ειδών (τουριστικών λιμένων, τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, τουριστικών γραφείων και τουριστικών καταλυμάτων), καθώς επίσης και των τουριστικών επαγγελμάτων (ξεναγών). Αποσκοπούν, επίσης, στη ρύθμιση σειράς οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τέλος, αποσκοπούν και στη ρύθμιση θεμάτων επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων, θεμάτων προβολής της χώρας και την επίλυση ζητημάτων που έχουν προκληθεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ρυθμίσεις  αφορούν:

α) στη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, τουριστικών γραφείων),

β) σε τουριστικά επαγγέλματα (ξεναγοί),

γ) σε τουριστικές εγκαταστάσεις (τουριστικοί λιμένες, τουριστικά καταλύματα, σύνθετα καταλύματα, μικτά καταλύματα μικρής κλίμακας).  Ειδικότερα, θεσπίζονται ρυθµίσεις για τα τουριστικά καταλύµατα, όπως, ιδίως, παράταση των προθεσµιών κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων, ορισµός του περιεχοµένου του κανονισµού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας των µεικτών τουριστικών καταλυµάτων µικρής κλίµακας, τροποποίηση των προϋποθέσεων λειτουργικής ενοποίησης κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων τα οποία ευρίσκονται εντός όµορων οικοπέδων ή γηπέδων, τροποποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και διευκρινίσεις επί των συντελεστών δόµησης στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.

δ) σε οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Τουρισμού και του εποπτευόμενου από αυτό Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.  Ειδικότερα, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού όσον αφορά τη λειτουργία της ως υπηρεσίας µίας στάσης για την αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων, παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, από τη δηµοσίευση του παρόντος, η προθεσµία για την προσκόµιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδροµικών κέντρων µετά την έκδοση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας και ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία για την έκδοση άδειας δόµησης εγκαταστάσεων µονάδων ιαµατικής θεραπείας και κέντρων ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόµησης υποβάλλεται στο πολεοδοµικό γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Ε.Ο.Τ. Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περαιτέρω, ορίζεται ότι το ειδικό σήµα λειτουργίας των ως άνω µονάδων και κέντρων των οποίων η λειτουργία συνδυάζεται µε κύρια τουριστικά καταλύµατα ή µε εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού ή µε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ή µε Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης, θα χορηγείται, εφεξής, από το Υπουργείο Τουρισµού  και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις ιαµατικής θεραπείας. Μεταξύ άλλων, καταργούνται οι προθεσµίες που αφορούν την υποβολή αίτησης για τη χορήγησή του ειδικού σήµατος λειτουργίας σε υφιστάµενες µονάδες ιαµατικής θεραπείας και σε κέντρα ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, και την προσαρµογή των εγκαταστάσεων ιαµατικών θεραπειών στις διατάξεις του ν. 3498/2006.

ε) σε θέματα επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων και στην πρόνοια για έκδοση και απονομή σχετικού σήματος. Ειδικότερα θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου,Ελαιοτριβείου,Τυροκομείου, Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού,Σήμα Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης, Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς. Ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης του Σήματος Glamping. 

στ) σε ζητήματα τουριστικής προβολής της χώρας και 

ζ) σε επιμέρους θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr