Μενού

Επικοινωνία

Συνεργασίες

PK CONSULTING

Συνεργασίες

Στην PK CONSULTING GROUP ενισχύουμε τη μακρόχρονη εμπειρία μας στο χώρο με αξιόλογες συνεργασίες. Ισχύς εν τη ενώσει, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

PK CONSULTING

ADESSE ANWÄLTE ECKHARDT & PACKI PARTNERSCHAFT MBB

H “adesse anwälte Eckhardt & Packi Partnerschaft mbB” είναι μία ανεξάρτητη διεθνής δικηγορική εταιρεία, με έδρα το Βερολίνο, η οποία στηρίζει τις ιδέες και τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες στο εξωτερικό. Η εταιρεία βοηθάει επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλο τον κόσμο όσον αφορά στις επενδύσεις και τις δραστηριότητές τους στη Γερμανία, και δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη σταθερών, προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες της.

Η PK Consulting Group ενώνει της συμβουλευτικές της δυνάμεις με την “adesse anwälte” για να προωθήσουν μαζί επιτυχώς τις επιχειρηματικές σας δράσεις εκτός συνόρων.

PK CONSULTING

Logo1

H PK CONSULTING GROUP ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Διεθνή Αυστριακή Συμβουλευτική Εταιρεία ARACON, προσφέροντας μαζί τις υπηρεσίες τους στον τομέα των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών επιχειρήσεων.

Η ARACON είναι μια Διεθνής Συμβουλευτική Εταιρεία που εξειδικεύεται:

– Σε Στρατηγικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες
– Σε Υπηρεσίες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A services)
– Στην παροχή Συμβουλών και Ανάπτυξης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μέση Ανατολή και την Κίνα.

Η συνεργασία της PK CONSULTING GROUP με την ARACON, έγινε με στόχο την παροχή εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών, στους παρακάτω τομείς:

• Εξεύρεση πιθανού Επενδυτή
• Αναζήτηση Αγοράς Στόχου
• Due diligence of target
• Business plan challenging and support
• Προεργασία και διαχείριση των συναλλαγών
• Στρατηγικό Development & Development Ολοκλήρωσης
• Διαπραγματευτική υποστήριξη και διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών για κλείσιμο συμφωνιών
• Διαχείριση θεμάτων που άπτονται πολιτιστικών διαφορών καθώς και πιθανών ζητημάτων επικοινωνίας

Όραμα της συνεργασίας μας είναι η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τόσο στους Έλληνες επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, όσο και στους ξένους επενδυτές που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

PK CONSULTING

Logo MP

Η PK Consulting Group, όντας πάντα κοντά στις ανάγκες των πελατών της και των έργων τους, ενσωματώνει στην γκάμα των υπηρεσιών της, σε συνεργασία με την Mavvidis + Partner, τον τομέα project management κατασκευαστικών έργων.

Έχοντας δουλέψει σε έργα σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η ομάδα αυτή μπορεί να παρέχει ολική διαχείριση τεχνικών έργων ή και μεμονωμένα μέρη του project management, όπως για παράδειγμα το συντονισμό διαδικασιών, τον έλεγχο ποιοτήτων, την τήρηση προϋπολογισμών, κλπ., σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Με άριστη τεχνογνωσία, αλλά και πολυετή εμπειρία ακόμα και σε μεγαλύτερης κλίμακας τεχνικά έργα, το team μας μπορεί να υποστηρίξει δυναμικά κάθε επενδυτή στην επίτευξη των στόχων της επένδυσης του.