Μενού

Επικοινωνία

Υπηρεσίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Κεφαλαίων

Υπηρεσίες Χρημαδότησης και διαχείρισης κεφαλαίων

H ομάδα μας, αποτελούμενη από αναγνωρισμένους στον τομέα τους οικονομολόγους και καταξιωμένους συνεργάτες του χώρου, αφού αναλύσουν ενδελεχώς την εκάστοτε επιχείρηση, τον ανταγωνισμό και τις τάσεις του κλάδου, σας βοηθάει να επιλέξετε την βέλτιστη στρατηγική για την επιχείρηση σας, αναλαμβάνοντας την βέλτιστη διαχείριση όλων των επιχειρηματικών κινδύνων, πετυχαίνοντας μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ανάπτυξης.

Δομή κεφαλαίων (Fund Structuring)

Προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής, στο πως να δομήσετε τα κεφάλαια σας, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες σας.

Xρηματοδότηση του Xρέους (Debt Finance)

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε να αναλύσουμε τα υπάρχοντα χρέη, κάνουμε προτάσεις για την μείωση κόστους και την ευέλικτη βελτίωση της κατάστασης, ετοιμάζουμε μελέτες χρηματοδότησης για υποψήφιους δανειστές και επενδυτές και συμβάλλουμε στην σχεδίαση των οικονομικών αξιολογήσεων της προτεινόμενης πίστωσης.

Διαχείριση κινδύνων (Risk Management)

Προσφέρουμε ουσιαστικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων, ως Διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων. Παράλληλα αναλαμβάνουμε την ταυτοποίηση, μέτρηση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των σημαντικών κινδύνων ενός κεφαλαίου, σε συμφωνία με την καθορισμένη και ξεχωριστή κάθε φορά διαδικασία διαχείρισης των εκάστοτε κινδύνων.

Διαχείριση Xαρτοφυλακίου (Portfolio Management)

Bοηθάμε στη διάρθρωση επενδύσεων με αντικειμενική διαφοροποίηση κατανομής περιουσιακών στοιχείων και εξισορρόπηση του κινδύνου, έναντι της απόδοσης.

Aναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR)

Η αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών, η θεμελιώδης επανεξέταση και ριζική αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων σε κρίσιμους σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ταχύτητα.