Ιnterview with the CEO of PK CONSULTING GROUP, mr. Konstantinos Papadopoulos.

October 10, 2022

CEO Today Europe Awards recognize every year European CEOs, entrepreneurs who have taken their companies to new heights in the previous year.
This year’s CEO Today awards edition hosts once again an interview with the CEO of PK CONSULTING GROUP, mrKonstantinos Papadopoulos.
Mr. Papadopoulos talks about innovation in consulting businesses, the increase in sales for the year 2021, as well as the possibilities of financing investments that exist at the moment in Greece.

See the interview.

Minimal Desk Blur Out Of Office Instagram Story Δημοσίευση LinkedIn 1 1 1024x1024

Κοινοποίηση

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 21-27

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε άμεσα για την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σας σχεδίου!