Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Καριέρα

PK Consulting GROUP

Σύμβουλος Επενδυτικών έργων για τη σύνταξη προτάσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Υποβολή επενδυτικών σχεδίων για δανειακή χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας επιχειρήσεων.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων (σύνταξη και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης, επαλήθευσης, εκταμίευσης κ.λπ.).

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κατ’ ελάχιστον διετή εμπειρία στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – T.E.I. με κατεύθυνση τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική ή συναφές αντικείμενο.
 • Τραπεζικές γνώσεις
 • Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και διαχείριση πελατών
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών project.
Γραμματεία γραφείου - ΑΘΗΝΑ

Αρμοδιότητες:

 • Τηλεφωνικό κέντρο
 • Είσοδος / Διαχείριση επισκεπτών
 • Γραμματειακή υποστήριξη (τηλεφωνική & γραπτή επικοινωνία, κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση εσωτερικών διαδικασιών
 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • Τήρηση σωστής λειτουργίας γραφείων εταιρείας
 • Χειρισμός προγράμματος εμπορικής διαχείρισης, CRM
 • Παραλαβή/αποστολή αλληλογραφίας/courier, αρχειοθέτηση

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Γνώση CRM συστημάτων
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
 • Γρήγορη προσαρμογή, υψηλή αισθητική – αντίληψη
 • Ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Σωστή διαχείριση χρόνου & άμεση ανταπόκριση

Θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας;

Πόσο έτοιμος είσαι να πας ψηλά; Πιστεύεις στον εαυτό σου;

Qi Addons For Elementor Placeholder

αποστολη βιογραφικου

Στείλε το βιογραφικό σου

Επισυνάψε το βιογραφικό σου και συμπληρώσε την παρακάτω φόρμα.