Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Καριέρα

PK Consulting GROUP

Σύμβουλος Επενδυτικών Εργων - Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ


-Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στα κάτωθι αντικείμενα:
-Σύνταξη μελετών και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
-Πολύ καλή γνώση διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣΚΕ)
-Διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης ενταγμένων επενδυτικώνσχεδίων στα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
-Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
-Συντονισμός της διαδικασίας διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων
-Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς διαχείρισης, διαχειριστικές αρχές, Δ/νσεις Περιφερειών και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των έργων

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

-Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης
-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
-Άριστη γνώση MS OFFICE (PP/excel/WORD)
-Συνέπεια, και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου με ταυτόχρονη προσοχή στη λεπτομέρεια και την τήρηση των προθεσμιών κάθε έργου.

Πωλήσεις - Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 – Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου και νέου πελατολογίου
– Αναζήτηση δυνητικών πελατών με σκοπό τη διεύρυνση του πελατολογίου
– Διερεύνηση των αναγκών των πελατών και προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων
Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού

Προφίλ υποψηφίου:

– Επικοινωνιακές και πωλησιακές δεξιότητες
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Excel, Outlook, Word)
– 3ετή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
– Κάτοχος διπλώματος επιβατικού αυτοκινήτου

Η εταιρεία προσφέρει:
– Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών που περιλαμβάνει σταθερές αποδοχές, bonus
– Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
– Κινητό τηλέφωνο

Θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας;

Πόσο έτοιμος είσαι να πας ψηλά; Πιστεύεις στον εαυτό σου;

Qi Addons For Elementor Placeholder

αποστολη βιογραφικου

Στείλε το βιογραφικό σου

Επισυνάψε το βιογραφικό σου και συμπληρώσε την παρακάτω φόρμα.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 21-27

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε άμεσα για την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σας σχεδίου!