Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Υπηρεσίες Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

PK Consulting Group

Υπηρεσίες Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

Γιατί M&A

Η αναζήτηση καλύτερης θέσης μίας επιχείρησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αλλαγή και η διαφοροποίηση των υπηρεσιών της, η είσοδός της σε νέες αγορές καθώς και η εκμετάλευση φορολογικών κινήτρων, αποτελούν μερικές από τις κύριες αιτίες που οδηγούν μία εταιρεία στην απόφαση της να μπει σε διαδικασία Εξαγοράς ή Συγχώνευσης – M&A.

Ο σκοπός μας

Η PK CONSULTING GROUP υποστηρίζει πλήρως τους πελάτες της καθ’ όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων M&A, τόσο από την πλευρά της προς Εξαγορά Επιχείρησης, όσο και από την πλευρά του Δυνητικού Επενδυτή. Στόχος μας είναι η δημιουργία λειτουργικών συνεργειών ανάμεσα στις επιχειρήσεις, με σαφή πλεονεκτήματα, όπως: εξοικονόμηση κόστους, καλύτερη αξιοποίηση κεφαλαίων, αποτελεσματικότερη διοίκηση, αύξηση του κύρους των επιχειρήσεων, περιορισμός ανταγωνισμού. Σε συνεργασία με μεγάλες εξειδικευμένες Διεθνείς Εταιρείες στη Συμβουλευτική των M&A, μπορούμε να σας οδηγήσουμε με ασφάλεια σε πορεία ανάπτυξης.

Σκοπός μας αποτελεί η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τόσο για Έλληνες επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, όσο και για τους ξένους επενδυτές που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Βασικά Στρατηγικά Βήματα

H διαδικασία M&A, περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Η PK CONSULTING GROUP σε άμεση συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων και των δύο πλευρών εκτελεί τις διαδικασίες επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα κάθε φορά.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

Την έρευνα για αναζήτηση προς Εξαγορά Επιχειρήσεων για λογαριασμό του Δυνητικού Επενδυτή σε συγκεκριμένη Αγορά – Στόχο και αντιστρόφως την αναζήτηση Στρατηγικού Επενδυτή για λογαριασμό προς Εξαγορά Επιχείρησης.

Πωλήσεις Εταιρειών

Προετοιμασία

Προετοιμασία – Τεκμηρίωση

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προετοιμασία
Προώθηση

Προσέγγιση Επενδυτών

 • ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προώθηση
Προσέγγιση

Ενδεικτικές Προσφορές

 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Προσέγγιση
Διαλογή

Due Dilligence (Έρευνα δέουσας επιμέλειας)

 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διαλογή
Διαπραγμάτευση

Τελικές Συμβάσεις

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 • ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Διαπραγμάτευση
Υπογραφή – Ολοκλήρωση

ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

Υπογραφή – Ολοκλήρωση

Επενδυτές που επιθυμούν να αγοράσουν

Προετοιμασία

Ορισμός Επενδυτικού Πεδίου

 • ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Μ&Α
 • ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προετοιμασία
Προώθηση

Αναγνώριση αγοράς στόχου

 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΙΣΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ
Προώθηση
Προσέγγιση

Αρχική Επαφή

 • ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
 • ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Προσέγγιση
Διαλογή

Ενδεικτική προσφορά

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Διαλογή
Διαπραγμάτευση

Due Dilligence 

 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διαπραγμάτευση
Υπογραφή – Ολοκλήρωση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Υπογραφή – Ολοκλήρωση