Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Συμβουλευτικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα

PK Consulting Group

Συμβουλευτικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα

Η PK CONSULTING GROUP προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρέχοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε δραστηριότητας και μεγέθους να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, εντάσσοντας τα κάθε φορά, στις βέλτιστες διατάξεις προγραμμάτων ανάπτυξης. 

Επιπλέον, κατανοώντας την αναγκαιότητα των εταιρειών για σίγουρες και οικονομικές χρηματοοικονομικές λύσεις, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με σκοπό να οδηγήσουμε τον επιχειρηματία στην υιοθέτηση της ορθής επιχειρηματικής και οικονομικής απόφασης, δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 21-27

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε άμεσα για την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σας σχεδίου!