Νέα

Εταιρικά Νέα

Mε ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε την συμμετοχή της εταιρίας μας στην έκθεση HORECA 2023 που θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan EXPO από 10 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 .

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο περίπτερο A23 Hall3 της έκθεσης.

Η HORECA είναι μια διεθνής έκθεση για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης. Η έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο και φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες του Τουρισμού με ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα (foodservice, καφές και ροφήματα, αλκοολούχα και μη ποτά, τρόφιμα και σνακ), τις κορυφαίες επιχειρήσεις με ξενοδοχειακό και εστιατορικό εξοπλισμό, τεχνολογικές λύσεις και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και με εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή, την ανακαίνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η έκθεση αναπτύσσεται στις 4 αίθουσες (Halls) του εκθεσιακού κέντρου. Tα προϊόντα των εκθετών παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε τομείς ανά αίθουσα.

Παράλληλα με την έκθεση διοργανώνεται και το event HORECA Lab | Marketing | management |digital trends για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η PK CONSULTING GROUP , θα συμμετάσχει στο πάνελ Χρηματοδοτικά Προγράμματα για Ξενοδοχεία το Σάββατο και ώρα 13:30 – 14:30 μ.μ. στο οποίο θα συζητηθούν οι επενδυτικές τάσεις στο τουρισμό και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνονται στους επιχειρηματίες του κλάδου.

 

 

Αναπτυξιακός Νόμος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360 0

Την προκήρυξη με αριθμ. Υ.Α. 126997/28-12-2022 για το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπέγραψε σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο.

Από 9 Ιανουαρίου  ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής,  με καταληκτική ημερομηνία την 10.4.2023.

Ενδεικτικά, στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α., υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.

Από το παρόν Καθεστώς εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα Καθεστώτα Ενισχύσεων της αγροδιατροφής, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ΑΣ, τις Ομάδες Παραγωγών, τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

– Δημιουργία νέας μονάδας
– Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας
– Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.
– Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360°» ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου κατανέμονται σε αυτές που εντάσσονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και στις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Δείτε περισσότερα ……

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ  έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027 και θα υλοποιηθεί μέσα από δύο διακριτές δράσεις.

Αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και οι οποίες θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση ηλιακών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση, όχι όμως για «net metering». Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ.).

Η Δράση διαχωρίζεται σε δύο υπό- προγράμματα στα οποία οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν ένα από αυτά, αυτό που ταιριάζει με τις δικές τους ανάγκες και προϋπολογισμό.

 1. Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που σκοπεύουν να κάνουν σημαντικού μεγέθους επενδύσεις από 200.000 -1.000.000 €.
 2. Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αντίστοιχο πρόγραμμα μικρότερου μεγέθους με επενδύσεις από 30.000 – 200.000 €.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε  40% του προϋπολογισμού του έργου για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα δίνει επιπλέον επιδότηση 10% σε όσες επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου υλοποιούν επενδύσεις πράσινες τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του έργου. 

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (ενδεικτικά):

•      Ιδιότητα ΜμΕ.

•      Νόμιμη λειτουργία.

•      Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις επιλέξιμες δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).

•      Τουλάχιστον 2 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

•      Τουλάχιστον 1 πλήρης διαχειριστική χρήση.

•      Λοιπές επιμέρους τυπικές προϋποθέσεις ΓΚΑΚ ή De-MINIMIS.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών.

 1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος. Το σύνολο των δαπανών θα αφορά κυρίως green δαπάνες που θα βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτηριακών υποδομών αλλά και των εγκαταστάσεων των κτηρίων.
 2. Αγορά νέου παραγωγικού εξοπλισμού απλού και GREEN, o οποίος είναι ενεργειακά αποδοτικός.
 3. Αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατηγορία αυτή αναμένεται να περιλαμβάνεται και η δαπάνη για φωτοβολταϊκά συστήματα, ιδίας κατανάλωσης και όχι net metering.
 4. Εξοπλισμός για συσκευασία, ετικέτα και branding.
 5. Δαπάνες για πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
 6. Δαπάνες για ψηφιακή προβολή της εταιρίας
 7. Θα επιδοτεί δαπάνες για πρόσληψη νέου επιπλέον προσωπικού, δαπάνες συμβούλων, αγορά μεταφορικών μέσων αμιγώς ηλεκτρικά ή HUBRID, και συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του.

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι 24 μήνες μετά την έγκριση τους από το πρόγραμμα.

Δείτε εδώ για την ΔΡΑΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

Δείτε εδώ την  ΔΡΑΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

Εταιρικά Νέα

Τεράστια επιτυχία με 26.500 επισκέπτες σημείωσε η Xenia, που πραγματοποιήθηκε 26-28 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, επιβεβαιώνοντας την σημαντική συμβολή της στην εξέλιξη των υποδομών και υπηρεσιών των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων και κατ’επέκταση στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης – ετήσια Γενική Συνέλευση Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Digi Hotel, Architect Lab Lectures, Ξενοδοχειακές Ημέρες Καριέρας– αποτέλεσαν για τρείς ολόκληρες ημέρες έναν τόπο ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, ένα κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα σε διακεκριμένους εισηγητές και στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας αλλά και μία ευκαιρία έμπνευσης και διάδοσης καινοτόμων ιδεών και προτάσεων.

Η PK CONSULTING GROUP, έδωσε και φέτος το παρόν στην έκθεση και ενημέρωσε τους επισκέπτες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι σε διαδικασία υποβολών αλλά και αυτά που αναμένονται.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους επισκέπτες, τους εκθέτες και την διοργάνωση.

Ραντεβού του χρόνου!

Xenia 4 Pyiwc4vt7m9y6n022ogbspjlcqj1quxhdflnf4jep8
Xenia 1 Pyiwbl5783ixetsq9xx5uciwvn8c97r4apwgcbcobw
Xenia 2 Pyiwbsnwqrt7zpht2166eamlmq79yskyzr4c6j1iy4
Xenia 3 Pyiwbyaxvs0xxd9m53lxt97d71fh8z7d0j1926t5ws

Εταιρικά Νέα

Για την σημαντική τάση της αγοράς, τις boutique Consulting firms, αλλά και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται, μιλά σε συνέντευξή του στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της PK Consulting Group.

Ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζει ότι οι boutique Consulting firms είναι εξειδικευμένες εταιρίες που προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, συγκεντρώνοντας σειρά πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές συμβουλευτικές εταιρίες.

Αναφερόμενος στον Τουρισμό ο κ. Παπαδόπουλος δίνει τις εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης επενδυτικών κινήσεων, αναλύοντας και τα πλεονεκτήματα με την συνεργασία με μια Boutique Consulting Firm.

Και βέβαια ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρεται στα επιχειρηματικά δρώμενα και στο πως διαμορφώνεται η κατάσταση στην αγορά, ειδικά δε σε έναν εξωστρεφή κλάδο, όπως είναι αυτός του Τουρισμού.

Η συνέντευξη

Τα τελευταία χρόνια, ακούμε όλο και περισσότερο για τις εταιρίες boutique Consulting firms. Τι είναι οι εταιρείες συμβούλων boutique; Και ποια είναι τα οφέλη της εργασίας σε μια τέτοιου είδους συμβουλευτική εταιρεία ;

Οι boutique Consulting firms είναι εξειδικευμένες εταιρίες  που προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της αξίας της  εταιρείας του κάθε πελάτη, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της στο να παράγει λύσεις που γεννούν κέρδη.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της εργασίας σε μια boutique συμβουλευτική εταιρία, έναντι μιας παραδοσιακής.

Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν:

Εργασιακή κουλτούρα. Eίναι συχνά λιγότερο ιεραρχικές και βασίζονται περισσότερο σε ομάδες. Αυτό μειώνει το στρες στο χώρο εργασίας και αυξάνει τους δεσμούς με τους συναδέλφους. Η συναδελφικότητα ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, καθώς η ποικιλομορφία της σκέψης μπορεί να παράγει αντισυμβατικές ιδέες. Οι συμβουλευτικές εταιρείες boutique είναι επίσης συχνά πιο γρήγορες στην υιοθέτηση νέων διαδικασιών από τις μεγάλες εταιρείες. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το Περιθώριο για ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Επειδή οι εταιρείες boutique προσφέρουν συγκεκριμένες συμβουλές, αυτός ο τύπος εταιρείας δίνει σε κάθε νέο εργαζόμενο την ευκαιρία να προσφέρει πρόσθετη προοπτική, τεχνογνωσία και ατομικότητα στη συλλογική ειδικότητα της επιχείρησης. Συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων και αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες υποστήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής ισότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχίας μας είναι το γεγονός ότι το 65% του προσωπικού μας απαρτίζετε από γυναίκες και το 30% από νέους ανθρώπους με πληθώρα γνώσεων και πολλές καινοτόμες ιδέες στην διαχείριση των επιχειρηματικών καταστάσεων.

Μιλώντας λοιπόν για διαφορετικότητα, καινοτομία, δημιουργικότητα, ποιες πιστεύετε πως είναι για τις δική σας εταιρία οι ‘’διαφορετικές – εναλλακτικές’’ επενδύσεις που διαχειρίζεστε;

Διαχειριζόμαστε πλήθος έργων, σε όλους του κλάδους την οικονομίας, σε επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα επιδοτούμενα προγράμματα, ως μέτρο στήριξης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων, αλλά και αυτές που επιλέγουν την συγχώνευση η την εξαγορά τους από κάποια άλλη πιο δυνατή εταιρία από αυτές προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. Διαφορετικές και καινοτόμες μορφές τουρισμού διαχειριζόμαστε  στον Αναπτυξιακό Νόμο αποτελούν ενδεικτικά, η έγκριση στον Αναπτυξιακό Νόμο του  ξενοδοχείου ΟΝΟΜΑ HOTEL στην Θεσσαλονίκη, ένα ξενοδοχείο προσανατολισμένο στους Μillennials ταξιδιώτες και βασισμένο στην παροχή personalized εμπειριών, ενώ συνδυάζει ιδανικά την σύγχρονη urban αρχιτεκτονική με τις έξυπνες τεχνολογίες βάζοντας τον επισκέπτη στο επίκεντρο και δίνοντάς του τον πλήρη έλεγχο της διαμονής του». Smart rooms, αφού όλα μπορείς να τα ρυθμίσεις από ένα ipad.

Μία άλλη μεγάλη εναλλακτική  τουριστική επένδυση αποτελεί η έγκριση στον επενδυτικό νόμο του μεγαλύτερου glαmping στην χώρα στην περιοχή του παλιού camping batis στην Καβάλα . Ο χώρος που θα διαμορφωθεί σε 5* glamping με θεματικές τουριστικές ενότητες είναι ότι πιο καινοτόμο και high tec θα υπάρχει σε αυτόν τον τύπο τουρισμού. Θα εκτίνετε σε μία έκταση 55.000 τ.μ., και θα εντυπωσιάζει με την αυτοτέλεια, τη λειτουργικότητα, τη σύγχρονη αισθητική αλλά και τη φυσική ομορφιά του.

Πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί μία επιχείρηση στον κλάδο του Τουρισμού από τον Αναπτυξιακό Νόμο;

Ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην εξωστρέφεια και την απασχόληση. Η προστασία του αποτελεί  προτεραιότητα, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων με επενδύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα και τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, η “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” αλλά και το καθεστώς του ‘’Εναλλακτικού Τουρισμού’’ του Αναπτυξιακού Νόμου, έρχεται να στηρίξει έναν πολύ σημαντικό και ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό.

Οι δυνατότητες ενίσχυσης, παρέχονται σε ξενοδοχεία, camping, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού, αθλητικού τουρισμού και τουρισμού υπαίθρου (τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού με ποσοστά ενίσχυσης που φθάνουν έως το 75%.

Πέρα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, ποιες άλλες είναι οι πηγές χρηματοδότησης για επενδύσεις στο Τουρισμό;

Πολύ σημαντικό για τους επενδυτές είναι ότι τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής ακόμα και εξολοκλήρου με δανεισμό. Ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης  στην παραπάνω κατεύθυνση για τον επενδυτή παράλληλα με τον αναπτυξιακό νόμο είναι τα επιχορηγούμενα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ),

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις με την εναλλακτική του δανεισμού και της επιχορήγησης. Τα δάνεια που παρέχονται, σήμερα, από τα συνεργαζόμενα, με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πιστωτικά ιδρύματα, έχουν επιτόκιο ύψους από 0,35%. Μία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης παράλληλα με την ένταξή της στον Αναπτυξιακό Νόμο για το ίδιο έργο. Με τον τρόπο αυτό οι επενδυτές μπορούν να λάβουν τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων αλλά και να διευκολύνουν την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς πέρα από την επιδότηση εξασφαλίζουν και χαμηλότοκη χρηματοδότηση

Στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και στα νέα προγράμματα LEADER, οι επενδύσεις στο τουριστικό οικοσύστημα αποτελούν προτεραιότητα για την αναβάθμιση του τουριστικού αναπτυξιακού πόρου και όχημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Από τα πρώτα προγράμματα που θα τρέξουν αφορούν την Αναβάθμιση και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος.

Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ο αριθμός Εξαγορών και συγχωνεύσεων αυξήθηκε σημαντικά το 2021 φθάνοντας τις 76 συναλλαγές, ενώ τα συνολικά κεφάλαια που προσέλκυσαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις άγγιξαν τα € 12δισ. Πως εκτιμάτε πως θα είναι ο κλάδος το επόμενο διάστημα βάση της εμπειρία σας;

Η συγκεκριμένη αγορά στην οποία η εταιρία μας εξειδικεύεται μπορώ να πω όντως το 2021 χαρακτηρίστηκε από μια άνοδο, κυρίως βέβαια στο κλάδο του τουρισμού αλλά και των ΤΜΤ (Τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ & Τεχνολογία) και έπειτα στο κλάδο της βιομηχανίας. Η  εκπληκτική εμφάνιση της φετινής τουριστικής περιόδου ενισχύει τις προσδοκίες ότι ο τουρισμός θα αποτελέσει και φέτος τον κλάδο με τις περισσότερες συναλλαγές.

Ο κλάδος του Τουρισμού εμπίπτει στους πυλώνες εξωστρέφειας, πράσινης μετάβασης και ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε συνδυασμό με τα νέο φορολογικό νόμο για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις  δημιουργούνται τεράστιες ευκαιρίες για τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων.

Για τις μικρομεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως και για τις μεγάλες, αναμένεται «μαζική προσχώρηση» στην «ομπρέλα» του Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος προβλέπει υψηλές επιχορηγήσεις σε καταβολή μετρητών αλλά και μεγάλα ποσοστά σε φοροαπαλλαγές.

Δείτε το τεύχος ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ!

Εταιρικά Νέα

Mε ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε την συμμετοχή της εταιρίας μας στην έκθεση τουρισμού ΧΕΝΙΑ 2022 που θα διεξαχθεί στο Metropolitan EXPO από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2022.

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο περίπτερο E24 Hall2 της έκθεσης.

Η Xenia είναι μία έκθεση στοχευμένη αποκλειστικά στους ξενοδόχους και στους επαγγελματίες του ευρύτερου ξενοδοχειακού κλάδου.

Οι βασικές κατηγορίες εκθεμάτων είναι οι η Κατασκευή-Διακόσμηση-Ενέργεια-Αυτοματισμοί, Ξενοδοχειακός εξοπλισμός, Επιτραπέζιος εξοπλισμός & Μηχανήματα κουζίνας, Food & Beverage, Digital technology, Συστήματα ασφαλείας.

 – Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 πραγματοποιείται η 10η Γενική Συνέλευση των μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου όλα τα μεγάλα ζητήματα του κλάδου.
 – H έκθεση Xenia, θα φιλοξενήσει στην διοργάνωση  ένα νέο καινοτόμο project, τo «Xenia Architect Lab». Το «Xenia Architect Lab» είναι μια δομημένη εγκατάσταση 800 τ.μ. που θα αναπτυχθεί στο Hall 2, και υλοποιήθηκε από μία ομάδα έμπειρων αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και συμβούλων τεχνολογίας. Στo χώρο του Architect Lab θα αναπτυχθούν 26 εκθεσιακά περίπτερα. Σε αυτόν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι εταιρίες οι οποίες θα παρουσιάζουν καινοτομίες και σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα των υλικών και της κατασκευής θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε στοχευµένο κοινό που περιλαμβάνει αρχιτέκτονες, interior designers, διακοσμητές, lighting designers και μηχανικούς.
 – Στο πλαίσιο του Digi Hotel της Xenia, εξειδικευμένοι εισηγητές θα παρουσιάσουν όλα τα σύγχρονα εργαλεία του Digital Marketing για τον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας και τους τρόπους αξιοποίησής τους από τους ξενοδόχους, αλλά και τα στελέχη του τουρισμού. Και τις τρεις ημέρες της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο stage στο Hall 1.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παραπάνω φόρμα για την έκθεση Xenia 2022. Kατά την επίσκεψή σας, μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας την barcode πρόσκληση την οποία θα σκανάρετε στα ειδικά σημεία εισόδου της έκθεσης.

Σημαντική Σημείωση: Η πρόσκληση που θα εκδώσετε ισχύει για 1 άτομο & είναι προσωπική.

New Collection Sale Furniture Business Showroom Store Flyer Banner Catalog Pamphlets Instagram Post 1 E1667988269568 1024x567
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr