Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστοσελίδας

Η επιχείρηση ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενηµερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά µε εσάς.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (Π∆) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σηµαντική για την επιχείρηση η οποία λαµβάνει µέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που µπορεί να συλλέξουµε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα µας και σας ενηµερώνουµε για το πώς χρησιµοποιούµε αυτές τις πληροφορίες. Όταν µας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνοµα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας, αντιµετωπίζουµε τις πληροφορίες αυτές µε απόλυτη εµπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καµία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείµενο ενοικίασης, πώλησης, δηµόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισµούς ή ιστοσελίδες.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρµόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την επιχείρηση.

Τι πληροφορίες συλλέγουµε από εσάς
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της επιχείρησης, ενδέχεται να συλλέξουµε δεδοµένα από εσάς. Ορισµένα από αυτά τα δεδοµένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδοµένα µπορεί να περιλαµβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραµµα περιήγησης που χρησιµοποιήσατε, το λειτουργικό σύστηµα και τις ρυθµίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιµοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουµε δεδοµένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθµίσεις και την τοποθεσία σας.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να συγκεντρώνει µη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλοµετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστηµα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιµοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα cookies που χρησιµοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων
Η επιχείρηση µπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούµε να ελέγχετε την έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρµογή µόλις αναρτούµε την αναθεωρηµένη Πολιτική.

Αν κάνουµε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώµατα µας να χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία έχουµε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενηµερώσουµε και θα σας παρέχουµε τη δυνατότητα επιλογής για τη µελλοντική χρήση αυτών των δεδοµένων.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε :

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση gdpr@pkcgroup.gr
ή γράψτε μας στη διεύθυνση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μοναστηρίου 9, ΤΚ 54929 Θεσσαλονίκη
ή καλέσετε μας στο τηλέφωνο +30 2310 512 409