Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Άρθρο με Θέμα: ‘Αναπτυξιακός Νόμος και Τουρισμός’ του Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, στο capital.gr

13 Απριλίου, 2022

 

Αναπτυξιακός νόμος και τουρισμός

Του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου

Το 2022 ξεκινά με πολύ θετικά μηνύματα στον τομέα του Τουρισμού.  Ήδη οι πρώτες ενδείξεις είναι πως το έτος ξεκινάει με αύξηση 30% στις κρατήσεις ξενοδοχείων για το καλοκαίρι, σε σχέση με πέρσι.

Οι ξενοδόχοι της Ελλάδας έχουν πλέον, ένα ακόμα βασικό εργαλείο χρηματοδότησης, τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/22, ο οποίος προβλέπει σημαντικά κίνητρα για ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων, με ποσοστά ενίσχυσης που μπορεί να φτάσουν έως και το 75% της συνολικής επένδυσης σε κάποιες περιοχές. 

Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, στο σύνολο της Επικράτειας. Κύριος  στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, καθώς και η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που στοχεύουν κυρίως στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών κτλ.

Επιδοτούνται συγκεκριμένα:

α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) τουλάχιστον αστέρων,

β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3*) τουλάχιστον αστέρων, μετά το πέρας πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3*) τουλάχιστον αστέρων,

γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα  διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4*) τουλάχιστον αστέρων,

δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3*) τουλάχιστον αστέρων,

ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3*) τουλάχιστον αστέρων,

στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον,
ζα) φέρουν διακριτικό τίτλο “ξενώνας φιλοξενίας”,
ζβ) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
 i) ορεινές περιοχές
ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων  από τα σύνορα, 
iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
ζγ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών,
ζδ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,
η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εγκαταστάσεις:

α. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, 

β. αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,

γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping,

δ. καταδυτικού τουρισμού. 

Τα είδη ενίσχυσης που μπορούν να ωφεληθούν οι επενδυτές είναι:

– Επιχορήγηση, η οποία αφορά τη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του σχεδίου

– Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιουμένων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

– Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης καθώς και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Οι νέες περιφερειακές ενισχύσεις, έχουν αυξηθεί από 5% έως 25% για κάθε περιφέρεια, ενώ το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης, μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 75% του κόστους της επένδυσης. 

Παράλληλα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχεται συμπληρωματικά ή αυτοτελώς, η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ΤΑΑ. Σε επενδύσεις με χαρακτήρα εξωστρέφειας, ψηφιοποίησης, καινοτομίας, προστασίας του περιβάλλοντος ή σύγχρονων πρακτικών τουρισμού και ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΤΑΑ σε ποσοστό έως και 50% των συνολικών κεφαλαίων, με σταθερό επιτόκιο από 0,35%.

Στη λογική αυτή, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης “παντρεύονται” με το Αναπτυξιακό Νόμο, δίνοντας τη δυνατότητα στον επενδυτή να δημιουργήσει μια χρηματοδοτική φαρέτρα, από δύο διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα. 

Πιο ευέλικτο επίσης καθίσταται το πλαίσιο για την προσέλκυση και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων με το Νόμο 4864/2021,  καθώς πέρα από τη μείωση των ανωτάτων ποσών για χαρακτηρισθεί μια επένδυση ως “στρατηγική”, επιταχύνονται οι χρόνοι αδειοδότησης και εισάγεται η ωφέλεια  της κεφαλαιακής ενίσχυσης προς αυτές, δηλαδή της επιχορήγησης, της επιδότησης του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.  

Την άνοιξη του 2022 προβλέπεται, ότι θα αρχίσουν να δημοσιεύονται και οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 26,18 δισ. ευρώ. Οι δράσεις θα είναι θεματικές, ώστε όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπορούν να ενταχθούν στα νέα προγράμματα.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της PK Consulting Group, Οικονομολόγος

capital.gr

Κοινοποίηση