Μενού

Επικοινωνία

Η PK CONSULTING GROUP Αλλάζει!

3 Φεβρουαρίου, 2022

H PK CΟNSULTING GROUP εξακολουθεί να αναπτύσσεται και αξιοποιεί κάθε ευκαιρία εξέλιξης!

Η εταιρεία ανανεώνει την εταιρική της ταυτότητας και παρουσιάζει τα νέα χρώματα στο λογότυπο της, αλλά και την νέα της ιστοσελίδα. Η αλλαγή συμβαδίζει με τις πολλαπλές ενέργειες ανανέωσης και εξέλιξης της PK CONSULTING GROUP και αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πλάνου για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Κοινοποίηση