Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Παράταση υποβολών στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

25 Σεπτεμβρίου, 2023

Έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 παρατείνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Το καθεστώς Ενίσχυση Tουριστικών Eπενδύσεων, στοχεύει σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Σκοπός του καθεστώτος Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο Εφοδιαστική Αλυσίδα, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Κοινοποίηση