Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Έως 31 Μαρτίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

11 Μαρτίου, 2024

Έως 31 Μαρτίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1650/Β/11-3-2024 το Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ.

Έως 31 Μαρτίου 2024 η υποβολή αίτησεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει σε επενδυτικά σχέδια που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και μείωση εκπομπών ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες και μεγάλες από τον κλάδο υπηρεσιών, εμπορίου και από το κλάδο του τουρισμού, με δικαίωμα συμμετοχής, τις επιχειρήσεις με δυναμικότητα έως 200 κλίνες.

Το ποσοστό ενίσχυσης, φτάνει έως 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης ορίζεται έως 500.000 ευρώ στο κλάδο του Τουρισμού και έως 250.000 ευρώ για εμπόριο και υπηρεσίες.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις σε:

  • θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
  • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
  • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
  • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
  • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
  • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ για τις υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική), οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών), η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου

Στο πρόγραμμα ακολουθείται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον οδηγό αν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος δύνανται να προσαυξηθούν, σε περίπτωση μεγάλου όγκου αιτήσεων και εξάντλησης των πόρων αυτής.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Κοινοποίηση